Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O agresji i przemocy wśród dzieci

Agresja jest świadomym i celowym wyrządzaniem krzywdy innej osobie, jeśli skierowana jest ona przeciw osobie słabszej nazywana jest przemocą.


Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że przemoc, zarówno ze strony dorosłych, jak i rówieśników, jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Coraz częściej zdarzają się przypadki agresji i przemocy wśród dzieci.

 

Problemy i zaburzenia u dzieci spowodowane przez przemoc rówieśniczą są następujące:

 • uszkodzenia ciała
 • zaburzenia lękowe, w tym fobia szkolna
 • znaczące obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości (dzieci czują się poniżone, upokorzone, gorsze i mogą nabrać przekonania, że same są temu winne)
 • depresje
 • próby samobójcze i dokonane samobójstwa
 • używanie środków psychoaktywnych ? leków nasennych i uspokajających, alkoholu, narkotyków (dla obniżenia napięcia i lęku)
 • zaburzenia psychosomatyczne (np. bóle brzucha, wymioty, bóle mięśni, bóle głowy, kłopoty z zasypianiem)
 • zachowania ?wyładowujące? (nagłe gwałtowne reakcje, często agresywne, spowodowane bezradnością i desperacją)
 • pogorszenie osiągnięć w nauce (silne emocje utrudniają skupienie się na nauce)
 • częste zwolnienia lekarskie lub wagary

 

Agresja fizyczna wśród uczniów w szkole przejawia się najczęściej jako: pobicia i bójki, zachęcanie do bicia, niszczenie cudzych rzeczy, niszczenie rzeczy szkolnych, przestraszanie, wymuszanie, napastowanie fizyczne przez zorganizowaną grupę. Przejawy agresji słownej to: wyśmiewanie, przezywanie, przekleństwa, kłótnie, grożenie skarżeniem, ordynarne odzywki, grożenie pobiciem, napastowanie słowne przez zorganizowaną grupę. Obecnie część uczniów prześladuje swoich rówieśników nie na terenie szkoły, lecz za pośrednictwem internetu, lub telefonu komórkowego. Nękanie SMS-ami, rozpowszechnianie oszczerstw, upowszechnianie filmów, które mają skompromitować kolegów to "nowoczesny" sposób wyrządzania krzywd.

 

Agresywne zachowanie uczniów zazwyczaj ma na celu: zwrócenie na siebie uwagi, odreagowanie złości, wyżycie się, osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu, rozładowanie lęków i napięcia, zdobycie akceptacji grupy, maskowanie słabości i lęku, demonstrację siły.

 

 

Jako przyczyny opisywanego zjawiska badacze podają następujące czynniki:

 • niewydolność wychowawcza rodziny, poważna dysfunkcja rodziny, uzależnienia rodziców, przewlekłe choroby (zwłaszcza psychiczne), agresja i przemoc w rodzinie
 • brak nadzoru i wsparcia ze strony rodziców lub dorosłych opiekunów, dziecko żyje w klimacie obojętności albo wrogości, więc ma tendencję do interpretowania zachowań innych ludzi jako wrogie i przypisywania im złych intencji
 • bezrobocie w rodzinie, bieda, marginalizacja społeczna
 • brak wyznaczonych granic, których dziecku nie wolno przekraczać w zachowaniu wobec rodziców, rodzeństwa, rówieśników
 • doświadczanie przemocy w bliskim środowisku: ze strony rówieśników lub personelu szkoły, sąsiadów; obserwacja aktów przemocy w szkole czy na osiedlu - stały wzrost poczucia zagrożenia
 • niepowodzenia szkolne
 • mało rozwinięta samokontrola swoich emocji
 • używanie alkoholu i narkotyków
 • przynależność do nieformalnych grup i subkultur
 • nuda
 • obserwacja przemocy w mediach budząca przekonanie, że zachowania agresywne i akty przemocy są normą, odwrażliwienie na przemoc i jej konsekwencje.

 

Warto więc uczestniczyć aktywnie w życiu swojego dziecka, aby zapobiewać ewentualnej przemocy i agresji między rówieśnikami.

 

 

Małgorzata Niedzieska - psycholog

 

 

Przeczytaj także: