Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bajkoterapia

Świat dziecka pełen jest problemów i to często niezwykle poważnych, choć my, dorośli, nierzadko je bagatelizujemy.

Mówimy: "Wszystko będzie dobrze", "Nic ci nie będzie", "Nie płacz, to nie boli", ale takie słowa nie pomagają, a jedynie blokują emocje maluchów. Bajkoterapia, może skutecznie wspierać dzieci w trudnych chwilach i uczy radzenia sobie z uczuciami.

Bajkoterapia jest częścią biblioterapii (grec. biblion - książka). Zdaniem Wity Szulc biblioterapia "polega na wykorzystaniu materiałów czytelniczych polecanych przez osobę mającą intencje terapeutyczne wobec osób skłopotanych z powodu problemów natury medycznej, psychologicznej lub społecznej". 

 

Biblioterapia przeznaczona jest również dla osób zdrowych, dzięki niej dziecko poznaje otaczający go świat, historie, obyczaje narodów. Pogłębia swoje zainteresowania w dziedzinie, która go interesuje. Rozwija swoją wyobraźnię, utożsamia, identyfikuje się z bohaterem. Książka sprawia, że uwalniają się  różnego rodzaju emocje i przeżycia, a co za tym idzie wzrasta chęć poznawania wciąż nowych rzeczy. Terapia ta pozwala odreagować różnego rodzaju napięcia psychiczne oraz spojrzeć na swój problem z  innej strony.

 

Udział w biblioterapii może mieć formę:

  • bierną - słuchanie czytanej na głos książki: czytane w ten sposób słowa wraz z miłą atmosferą pomagają się uspokoić oraz zrelaksować,   

  • czynną - osoba sama dobiera odpowiednią literaturę i ją czyta.

Nadrzędnymi zasadami w biblioterapii muszą być: bardzo dobra znajomość czytelnika oraz książek mu proponowanych, stosowanie zachęty do sięgnięcia po proponowaną lekturę, a także uwzględnienie potrzeb i zainteresowań czytelnika. Książka umiejętnie dobrana wzmacnia to, co w człowieku najlepsze, staje się ważnym elementem jego samorozwoju.Bajka jest krótkim, dowcipnym utworem, najczęściej poetyckim, o charakterze satyrycznym lub dydaktycznym. Jej bohaterami są zwierzęta lub ludzie i zwykle zakończona jest morałem. Baśń jest natomiast opowiadaniem narracyjnym, folklorystycznym, gdzie zachowany jest obiektywny stosunek autora do opisywanych zdarzeń.Bajki jako utwor literackie adresowane do dzieci, cechuje magiczne ujmowanie rzeczywistości,oglądanie świata z perspektywy dziecka i świadomość umowności zdarzeń, czyli rozróżnienie światarealnego i czarodziejskiego. W bajkach, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dominuje magia. Takwłaśnie myśli dziecko  "magicznie", doszukując się u zwierząt czy przedmiotów martwych cechludzkich. Świat bajek jest umowny, nierealny, o czym wiedzą czytelnicy czy słuchacze. Ta nierealnarzeczywistość kreowana w baśniach jest zgodna z magicznym myśleniem dziecka, dzięki czemupomaga mu zrozumieć świat i siebie, wprowadza porządek i ład, pokazując, jakie reguły rządząświatem.

 

Dziecko poznaje otaczający świat poprzez działania bohaterów bajki. Dostarcza ona wzorcówmoralnych, mówi, co dobre, a co złe i zawsze występek zostaje ukarany. Przedstawiany świat jestuproszczony, ale przez to zrozumiały dla dzieci. Bajka pomaga zrozumieć dziecku ten świat adekwatnie do jego możliwości intelektualnych, pomaga także w budowaniu obrazu samego siebie. Identyfikując się z bohaterem bajkowym, przyjmuje dziecko jego wzorce moralne, sposób myślenia, działania. Dzięki bajkom odkrywa własną tożsamość i pobudza wyobraźnię. Bajka pobudza do wczuwania się w emocje, jakich doświadczają główne postacie bajkowe, a przez to dzieci stają się wrażliwe na zło, niesprawiedliwość, ból.

 

Jednak najważniejsza rola bajki polega (wg M. Molickiej) na redukcji lęku. Dziecko, identyfikującsię z bohaterem ma poczucie, że dobra wróżka nad nim czuwa, że potrafi posługiwać się czarami iodmienić swą sytuację. Bajka daje wsparcie i poczucie siły, zastępczo zaspokaja potrzeby i przez toobniża lek, okresowo nawet może go znosić. Bajka terapeutyczna jako metoda obniżania lęku u dziecijest zupełnie nowym rodzajem terapii.

 

Bajki terapeutyczne są utworami adresowanymi do dzieci, głównie w wieku 4-9 lat, w których świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, a ich celem jest uspokojenie, zredukowanie problemówemocjonalnych i wspieranie we wzroście osobistym. Fabuła bajki terapeutycznej dotyczy różnychsytuacji wzbudzających lęk, a głównym bohaterem jest małe zwierzątko lub dziecko czy zabawka, zktórym słuchacz (czytelnik) może się identyfikować. Cechą charakterystyczną wszystkich bajekterapeutycznych jest to, że bohater bajkowy znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa lęk, awprowadzone postacie umożliwiają redukcję tego lęku. Bohater uczy się różnych sposobów jegoprzezwyciężania. Nabycie nowych kompetencji prowadzi do zmiany w przeżywaniu i do zmiany wzachowaniu. W narracji bajki terapeutycznej zastosowano następujące sposoby oddziaływania nabohatera bajkowego:

 

1. Konkretyzację i racjonalizację doznawanych lęków, która dokonuje się poprzez pokazaniedziecku, jakie osoby, przedmioty czy sytuacje go wywołują. Uświadomienie sobie przyczyn iskutków wpływa na racjonalne działanie. Bohater bajkowy prezentuje wzory zachowańumożliwiające skuteczne działanie. Czytelnik czy słuchacz uczy się poprzez to radzenia sobie wnowej, trudnej sytuacji.

 

2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i uczenia pozytywnego myślenia - dokonuje siępoprzez nagradzanie bohatera za skuteczność zachowań.

 

3. Powtarzanie bodźców lękotwórczych, które powodują proces "odwrażliwiania" - poprzez bajkiterapeutyczne dzieci oswajają się z sytuacjami, osobami czy przedmiotami wywołującymi lęki.Redukcja lęku występuje na skutek częstego kontaktu z bodźcem o średniej sile, w efekciereakcja na niego zanika.

 

4. Łączenie bodźców lękotwórczych z przyjemnymi emocjami, co w efekcie prowadzi dowyobrażania sobie bodźców lękotwórczych bez doznawania lęku i nie przenoszenia go na realnesytuacje życiowe.

 

M. Molicka wyodrębnia trzy rodzaje bajek terapeutycznych:

- relaksacyjne,

- psychoedukacyjne,

- psychoterapeutyczne.

 

Bajki relaksacyjne posługują się wizualizacją w celu wywołania odprężenia i uspokojenia. Akcjatakiej bajki toczy się w miejscu dobrze dziecku znanym, a opisywanym jako spokojne, przyjazne ibezpieczne. Bajka ma wyraźny schemat: bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimizmysłami miejsce, gdzie odpoczywa. Sugestie osoby prowadzącej powinny zawierać trzy struktury:słuchową, wzrokową i czuciową. Struktura słuchowa służy do wywołania efektu w rodzaju: "słyszyszszum drzew", wzrokowa: "widzisz fale z wolna przybijające do brzegu", a czuciowa: "wchodzisz naszczyt góry". Relaksacja ma tu na celu odprężanie mięśni, a im relaks głębszy, tym łatwiej o uspokojenie i lepsze samopoczucie. Zmartwienia, lęki, usuwają się na dalszy plan. Przed opowiadaniem bajki osoba prowadząca wprowadza dzieci w stan rozluźnienia, mówiąc: "teraz posłuchamy bajeczki, usiądź wygodnie, jeszcze wygodniej, posłuchaj swego oddechu, możesz przymknąć oczy, wszystkiedźwięki oddalają się"

 

Bajki psychoedukacyjne to takie bajki, których celem jest wprowadzenie zmian w zachowaniudziecka. Bohater bajki ma problem podobny do tego, który przeżywa dziecko. Zdobywa onodoświadczenia poprzez świat bajkowy, gdzie uczy się, jakie wzory zachowań należy zastosować,poszerza swoją samoświadomość, co sprzyja uczeniu się zachowania w trudnej sytuacji.Bajki tego typu są głównie wsparciem dla procesu wychowania - to opowiadania dla dzieckaopieszałego, bałaganiarza, takiego, które nie chce iść spać. Wiele bajek jest adresowanych do dziecinieuzyskujących pozytywnych wyników w nauce. Bajki te mają wskazać nowe wzory myślenia w sytuacjach lękotwórczych, przedstawić inne wzory reagowania emocjonalnego. Po przeczytaniu bajkipsychoedukacyjnej należałoby zachęcić dzieci do narysowania ilustracji, uzewnętrznienia emocji,porozmawiania o tym, co czuli bohaterowie bajki. Dzieci same powinny zinterpretować bajkę, dopiero wówczas nabierze ona dla nich znaczenia osobistego.

 

Bajki psychoterapeutyczne wytyczają nowy kierunek terapii. Bajki te są dłuższe i mająrozbudowaną fabułę. W utworach tych zawarty jest inny sposób myślenia i przez to odczuwania sytuacji lękotwórczej. Bajka psychoterapeutyczna ma następujące cele:

 

- zastępczo zaspokoić potrzeby, dowartościować dziecko, które jest w trudnej sytuacji;

 

- dać wsparcie poprzez zrozumienie, akceptację, budowania pozytywnych emocji, nadziei,przyjaźni, jaką zapewniają bajkowe postacie;

 

- przekazać odpowiednią wiedzę o sytuacji lękotwórczej i wskazać sposoby radzenia sobie.

 

 

Bajki psychoterapeutyczne maja za zadanie obniżać lęk. Realizacja tych zadań dokonuje się wdziecku. Niektóre bajki przejdą, niezauważone, innych dziecko nie zrozumie, co będzie wskazówką, że nie są to problemy ważne dla niego, a jeszcze inne bajki będzie czytało albo prosiło o ich wielokrotne powtarzanie. Będzie to znak, że dziecko tej właśnie bajki potrzebuje, że utożsamia się z jej bohaterami, że daje mu to wiele satysfakcji.

 

Do stosowania terapii z zastosowaniem bajek nie jest potrzebne wykształcenie pedagogiczne ani psychologiczne. Mogą po nie sięgać rodzice czy opiekunowie. Zalety ich są nieocenione!

 

Jeśli problem twojego dziecka jest bardziej poważny i czytanie mu bajek nie wystarczy zasięgnij rady psychologa dziecięcego.

 

Oprac. Olga Kalinowska

 

 

Polecamy także: