Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nowe teorie alkoholizmu

Współczesne holistyczne koncepcje podnoszą całościowy charakter zaburzenia i jego złożoność. Zgodzie z nowym, szerszym podejściem do zagadnienia WHO zrezygnowało z używania terminu alkoholizm, jako zbyt wąskiego i stygmatyzującego. W celu uściślenia nazewnictwa zastąpiła go terminami:

 • Niesprawności (problemy) związane  z alkoholem - wskazujące na alkoholizm w najszerszym jego rozumieniu.

   

Zespół uzależnienia od alkoholu - niegdyś nazywany chorobą alkoholową.

 • Definiowany jako stan zmian, obejmujących somatyczne i psychiczne aspekty funkcjonowania, spowodowanych nadużywaniem alkoholu, charakteryzujących się określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi, które przeważnie dotyczą predyspozycji do stałego, bądź okresowego używania alkoholu prowadzącego do pożądanych doznań psychicznych, a czasem mających na celu uniknięcie złego samopoczucia - spowodowanego brakiem alkoholu. Stanom tym może towarzyszyć wzrost tolerancji (Pużyński, 1993).

Na zmiany spowodowane używaniem alkoholu składają się:

 1. przemiany zachowania - picie na sposób odbiegający od wzorów obowiązujących w danym kręgu kulturowym;

 2. spożywanie dużej dobowej dawki alkoholu;

 3. stereotypowość sposobu - od picia stale w dużych ilościach w celu uniknięcia trzeźwości, do picia ciągami z okresami całkowitej abstynencji;

 4. osłabienie, a nawet utrata zdolności do adekwatnego reagowania na wzmocnienia negatywne (np. sankcje prawne, rodzinne);

 5. zmiany psychiczne - upośledzenie, bądź utrata kontroli nad formą picia przejawiająca się w niezdolności do realizowania postanowień o jego zaprzestaniu lub zmianie jego modelu; głód alkoholowy, myśli i odczucia prowadzące w konsekwencji do picia alkoholu i koncentracji na sprawach związanych z alkoholem;

 6. zmiany somatyczne, czyli zespół abstynencyjny - picie w celu uniknięcia zespołów abstynencyjnych i zwiększona tolerancja na alkohol (Pużyński, 1993, s. 25).

W najnowszym koncepcjach traktujących o problemie uzależnienia od alkoholu postuluje się widzenie go jako syndromu, czy zespołu uzależnienia (alcohol dependence syndrom). Składa się nań siedem charakterystycznych elementów: (Edwards i in. 1976, 1986) [za: Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji. Alkohol i podstawowa opieka zdrowotna, PARPA, Warszawa 2007]

 1. ograniczenie repertuaru zachowań mających związek z używaniem alkoholu;

 2. nasilenie ważności zachowań związanych z piciem;

 3. zwiększenie tolerancji na alkohol;

 4. powtarzające się objawy abstynencyjne;

 5. uśmierzanie lub unikanie objawów abstynencyjnych;

 6. subiektywna świadomości przymusu picia;

 7. nawroty aktywnej formy syndromu po okresach abstynencji.

 

Jeśli u siebie bądź wśród swojej najbliższej rodziny czy znajomych widzisz objawy tej choroby, nie zwlekaj z pomocą. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

 

Anna Szpilka - psycholog

 

Przeczytaj także: